Вработување

Отворени огласи:

Машински инженер во Одделение за машинско одржување Аплицирај тука 10.09.2019

Софтверски инженер Аплицирај тука 03.09.2019

За пребарување на отворени работни позиции во рамките на Групацијата ТИТАН кликнете на  линкот.Поминати огласи:

Машински инженер во Одделение за машинско одржување 01.08.2019
ОГЛАС за платена ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА во СЕКТОРОТ ЗА ПРОДАЖБА 22.07.2019
ОГЛАС за платена ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА во СЕКТОРОТ ЗА КВАЛИТЕТ 22.07.2019
Оператори на производство во Сектор за готов бетон и агрегати (4 извршители) 12.07.2019
Машински инженер во Одделение за машинско одржување 18.06.2019
Помлад асистент за квалитет во Сектор за квалитет 21.06.2019
Референт за финансиска контрола 10.06.2019
Референт за книговодство 10.06.2019
Помлад асистент за квалитет во Сектор за квалитет 03.05.2019
Практикантска работа во сектор за финансии 03.05.2019
Практикантска работа во сектор за финансии 22.04.2019
Машински инженер во Одделение за машинско одржување 11.04.2019
Електротехничари во електро одржување (два извршители) 01.04.2019
Оператор на кранови, во Погон за производство 12.03.2019
ПЛАТЕНА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА ВО СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ 27.03.2019
Правен референт во Правна служба – 1 извршител 15.01.2019
Машински инженер во Одделение за машинско одржување 30.11.2018
Референт за финансиска контрола 29.10.2018
Референт за набавки 04.10.2018
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЦЕЛОСНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ 21.09.2018
Оператори на мостни дигалки – кранови, во Погон за производство 06.09.2018
Машински техничар во одржување – 1 извршител 21.08.2018
Оглас за платена практикантска работа во правна служба 29.08.2018
Референт за книговодство – 1 (еден) извршител 20.08.2018
Оглас за платена практикантска работа за поттикнување на вработување и развој на млади таленти 16.08.2018
Оглас за платена практикантска работа за поттикнување на вработување и развој на млади таленти 16.07.2018
Машински техничари во одржување (2 извршители) 09.05.2018
ОГЛАС за платена ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА во ПРАВНА СЛУЖБА 26.04.2018
ОГЛАС за платена ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА во СЛУЖБАТА ЗА НАБАВКА 17.04.2018
Референт за човечки ресурси 29.03.2018
Инженер за испитувања во Сектор за квалитет 19.12.2017
Асистент за контрола на квалитет во Сектор за квалитет 19.12.2017
Електро техничари во електро одржување 13.11.2017
ОГЛАС ЗА ПЛАТЕНА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА 01.11.2017
Координатор за продажба 01.09.2017
Референт за набавки 01.09.2017
Aсистент за контрола на квалитет - 2 (два) извршители 01.09.2017
Програма за практикантска работа 12.06.2017
Машински техничари во одржување – 1 (еден) извршител 19.05.2017
Магационер/Магационер за прием на суровини 12.05.2017
Програма за практикантска работа 29.03.2017
Оператор на мостни дигалки – кранови, во Погон за производствo 23.03.2017
Референт за финансиска контрола 16.02.2017
Референт за денарско и девизно работење 16.02.2017
Машински техничари во одржување – 3 (три) извршители 09.02.2017
Инженер во Погон за производство (1 извршител) 26.12.2016
Инженер за испитување во Сектор за квалитет (1 извршител) 26.12.2016
Машински инженер во Одделение за машинско одржување (1 извршител) 26.12.2016
Електро инженер во Одделение за електро одржување (2 извршители) 26.12.2016
Оператор на производство во Сектор за готов бетон и агрегати (2 извршители) 20.09.2016
Референт за набавки 02.09.2016
Инженер за контрола на квалитет во Сектор за квалитет 28.07.2016
Инженер за испитувања во Сектор за квалитет 28.07.2016
Инженер во Погон за производство 28.07.2016
Раководител на правна служба/Корпоративен правник 20.05.2016
Финансиски аналитичар (замена на работник на породилно отсуство од 1 година) 15.04.2016
Оператор во погон за производство – 4 (четири) извршители 18.03.2016
Електро техничар во електро одржување (3 извршители) 30.01.2016
Референт за денарско и девизно работење 30.01.2016
Оператори на производство во Сектор за готов бетон и агрегати и оператори на производство на варовник (4 извршители) 30.01.2016
Програма за обука (со можност за вработување) 11.01.2016
Систем инженер 30.12.2015
Инженер за контрола на квалитет во Сектор за квалитет 30.12.2015
Инженер за испитувања во Сектор за квалитет 30.12.2015
Градежен инженер за надзор на градежни активности 30.12.2015
Оператор на мостни дигалки – кранови, во Погон за производство (3 оператори) 30.12.2015
Инженер на фаза во Погон за производство 22.05.2015
Инженери во Погон за производство 22.05.2015
Машински инженер во Одделение за машинско одржување 22.05.2015
Електро инженер во Одделение за електро одржување 22.05.2015
Референт за човечки ресурси и кадровски работи 22.05.2015
Референт за продажба 22.05.2015
Оператори во погон за производство 22.05.2015
Машински техничари во одржување22.05.2015
Асистенти во Сектор за квалитет 22.05.2015
Референт за книговодство 22.05.2015
Аналитичар Програмер - 1(еден) извршител - опис ; 01.03.2015
Референт за книговодство - 1(еден) извршител - опис ; 06.09.2014
Асистент во Сектор за квалитет - 1(еден) извршител - опис ; 06.09.2014
Машински техничар во одржување - 4(четири) извршители - опис ; 06.09.2014
Оператор во погон за производство - 3(три) извршители - опис ; 06.09.2014
Електро техничар во електро одржување - 1(еден) извршител - опис ; 06.09.2014
Инженер во Сектор за БЗР (една позиција); Инженер за заштита на животна средина (една позиција); Оператор на мостни дигалки во погон за производство (една позиција); Оператор во погон за производство (една позиција); 01.03.2014
Инженер на фаза во погон за производство (една позиција); Инженер за контрола на квалитет во Сектор за квалитет (една позиција); Градежен техничар во Лабораторија за готов бетон (една позиција) 17.01.2014
Хемиски инженер во погон за производство (една позиција) 29.11.2013
Инженер технолог во погон за производство (една позиција), Оператор во погон за производство (четири позиции) 16.09.2013
Внатрешен ревизор (една позиција) 04.02.2013
Градежен инженер во Лабораторија за готов бетон (една позиција) 04.02.2013
Машински инженер (две позиции), Електро техничар (една позиција) 15.09.2012
Електро инженер, Финансиски аналитичар, Инжењер за котрола на квалитет, Хемиски техничар 08.06.2012
Електро техничар 29.03.2012
Аналитичар програмер, оператор програмер 27.01.2012

 
Контакт
ул. Борис Трајковски 94 
1000, Скопје Р. Северна Македонија

Тел: 00389 (2) 2782 500
Факс: 00389 (2) 2786 390

e-mail: hr@usje.mk