УСЈЕ со помош за социјално ранливите семејства и групи на граѓани

10.04.2020

УСЈЕ, во услови на криза и вонредна состојба, донираше помош и донација на прехранбеми продукти и основни намирници за живот за најранливите.

Обезбедената помош беше доделена на граѓани приматели на социјална помош; семејства во социјален ризик; згрижувачки семејства и стари лица со минимални примања, во соработка со Општина Центар и невладината организација „Банка за храна".

Цементарница УСЈЕ продолжува со својата определба за одговорен член на заедницата и пружање поддршка и солидарност за сите засегнати страни.