Sundimi i qëllimeve dhe vlerave

Si pjesë e Grupacionit Titan, Fabrika e Çimentos Sh.A. USJE e zbaton sundimin e qëllimeve dhe vlerave të Grupacionit:

Sundimi i vlerave

“Synojmë të rritemi si prodhues rajonal të çimentos, të orientuar vertikalisht, nëpërmjet kombinimit të shpirtit sipërmarrës dhe përkryeshmërisë operative me respekt ndaj njerëzve, shoqërisë dhe mjedisit jetësor.”

Vlerat

Vlerat  tona Titan gjenden në thelbin e asaj se cilët jemi dhe udhëheqin gjithçka që na kryejmë. Të rrënjosura thellë në trashëgiminë tonë ato na ushqejmë më tepër se një shekull, duke ardhur direkt prej parimeve, besimeve dhe vizioneve të themeluesve tanë në vitin 1902. Prej atëherë kompania është rritur shumë, por ende i përmban elementet themelore të kulturës së saj dhe shpirtin familjar.

INTEGRITETIEKSPERTIZAVLERA PËR KLIENTËT
Praktikat etike të biznesit Përmirësimi i bazës së njohurive tonaParashikimi i nevojave të klientit
Transparencë Profesionalizmi në çdo funksion
Zgjidhjet novatore
Komunikimi i hapurPërsosmëria në kompetencat bazë Cilësia e lartë e produkteve dhe shërbimeve
   
 
DHËNIA E REZULTATEVEPËRMIRËSIMI I VAZHDUESHËM PËRGJEGJËSIA SOCIALE E KORPORATËS
Vlera për aksionarëtOrganizata që mëson vazhdimisht
Siguria mbi të gjitha
Objektivat e qartaGatishmëria për të ndryshuar
Zhvillimi i qëndrueshëm
Standardet e lartaReagimi ndaj sfidave Angazhimi i grupeve të interesit
 

Grupacion Global TITAN Lokacione